Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 14/3/2024 của Tỉnh ủy Kon Tum

10/05/2024 03:46 PM


Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Công văn số 1388-CV/BDVTU ngày 27/3/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum về việc triển khai Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 09/5/2024, Tổ công tác giúp đỡ, hỗ trợ thôn của BHXH tỉnh Kon Tum đã có buổi gặp gỡ làm việc, trao đổi với người dân thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông về triển khai thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại thôn; vận động người dân trong thôn thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các thủ tục, phong tục không còn phù hợp”; tham gia xây dựng thôn đạt các tiêu chí nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt Tổ công tác, đồng chí Nguyễn Tấn Sang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã trao đổi với lãnh đạo thôn, bà con trong thôn về từng nội dung cần tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến của người dân, lãnh đạo thôn và các thành viên Tổ công tác, buổi làm việc đã thống nhất sẽ bám sát chủ trương chỉ đạo của các cấp, triển khai có hiệu quả các nội dung đã xác định. Trước hết là nêu cao tinh thần chủ động tự lực, tự cường của người dân, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn hỗ trợ từ các cấp, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ công tác và người dân trong thôn thống nhất chọn mô hình “trồng sâm dây” ở vùng có điều kiện phù hợp để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, từ đó sẽ tiếp tục nhân rộng trong toàn thôn./.

Trần Thị Hồng

Album ảnh hoạt động