Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lịch công tác (119)
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 24/06/2024 - 28/06/2024
Ngày ban hành:
24/06/2024
Ngày có hiệu lực:
24/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 17/06/2024 - 21/06/2024
Ngày ban hành:
17/06/2024
Ngày có hiệu lực:
17/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 17/06/2024
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 10/06/2024 - 14/06/2024
Ngày ban hành:
10/06/2024
Ngày có hiệu lực:
10/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 03/06/2024 - 07/06/2024
Ngày ban hành:
03/06/2024
Ngày có hiệu lực:
03/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 27/05/2024 - 31/05/2024
Ngày ban hành:
22/05/2024
Ngày có hiệu lực:
22/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 20/05/2024 - 26/05/2024
Ngày ban hành:
22/05/2024
Ngày có hiệu lực:
22/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 13/05/2024 - 17/05/2024
Ngày ban hành:
10/05/2024
Ngày có hiệu lực:
10/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 06/05/2024 - 10/05/2024
Ngày ban hành:
06/05/2024
Ngày có hiệu lực:
06/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực