Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lịch công tác (102)
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 19/02/2024 - 23/02/2024
Ngày ban hành:
19/02/2024
Ngày có hiệu lực:
19/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 29/01/2024 - 02/02/2024
Ngày ban hành:
26/01/2024
Ngày có hiệu lực:
26/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 22/01/2024 - 26/01/2024
Ngày ban hành:
22/01/2024
Ngày có hiệu lực:
22/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 15/01/2024 - 19/01/2024
Ngày ban hành:
15/01/2024
Ngày có hiệu lực:
15/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 08/01/2024 - 12/01/2024
Ngày ban hành:
08/01/2024
Ngày có hiệu lực:
08/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 01/01/2024 - 05/01/2024
Ngày ban hành:
02/01/2024
Ngày có hiệu lực:
02/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 25/12/2023 - 29/12/2023
Ngày ban hành:
25/12/2023
Ngày có hiệu lực:
25/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 18/12/2023 - 22/12/2023
Ngày ban hành:
18/12/2023
Ngày có hiệu lực:
18/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực