Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh (89)
Trích yếu: Thông báo Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024
Ngày ban hành:
22/12/2023
Ngày có hiệu lực:
22/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày có hiệu lực:
31/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành BHXH
Ngày ban hành:
07/12/2023
Ngày có hiệu lực:
07/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA tại Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye
Ngày ban hành:
28/08/2023
Ngày có hiệu lực:
28/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA tại Công ty TNHH Một thành viên Đại Tâm
Ngày ban hành:
06/11/2023
Ngày có hiệu lực:
06/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành:
24/10/2023
Ngày có hiệu lực:
24/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA tại Trường Mầm non Ban Mai Xanh
Ngày ban hành:
18/08/2023
Ngày có hiệu lực:
18/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phúc đáp công văn 3503/BHXH-CSYT về thực hiện một số quy định của Nghị định số 75/NĐ-CP
Ngày ban hành:
03/11/2023
Ngày có hiệu lực:
03/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực