25/07/2024 08:21 AM

Ngày 24/7/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) với Bệnh xá Sư đoàn 10/ Quân đoàn 3. ...

25/07/2024 08:10 AM

Năm 2024, BHXH tỉnh Kon Tum đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) với 21 cơ sở KCB để tổ chức, triển khai công tác KCB BHYT tại 122 cơ sở KCB, ...

19/07/2024 10:08 AM

Sáng ngày 18/7/2024, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Đăk Hà đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực ...

23/07/2024 10:05 AM

Chiều ngày 22/7/2024, tại Hội trường BHXH huyện Sa Thầy, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện huyện Sa Thầy (Ban ...

20/07/2024 08:06 AM

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ ...

15/07/2024 02:39 PM

Sáng ngày 15/7/2024 tại hội trường BHXH huyện Đăk Hà, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình chi trả lương hưu và ...

05/07/2024 03:51 PM

Thực hiện Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (có hiệu lực thi ...

16/07/2024 02:32 PM

Chiều ngày 15/7/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Kon Rẫy tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đánh giá những kết ...

01/07/2024 03:51 PM

Theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức ...

08/07/2024 03:38 PM

Trong hai ngày 06 - 07/7/2024, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum, BHXH tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thao BHXH tỉnh Kon Tum lần thứ 4, năm 2024 chào mừng kỷ ...

BHXH tỉnh Kon Tum ký hợp đồng KCB BHYT với Bệnh xá Sư đoàn 10/ Quân đoàn 3

Chi phí KCB BHYT tăng mạnh trong 06 tháng đầu năm 2024

ĐĂK HÀ: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sa Thầy: Họp đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2024.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăk Hà triển khai thực hiện mô hình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Đăk Hà: Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện giám sát công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 năm 2024

Kon Rẫy: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thay đổi mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/7/2024

Hội thao BHXH tỉnh Kon Tum chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Kon Tum

Album ảnh hoạt động