Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lịch công tác (123)
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 15/01/2024 - 19/01/2024
Ngày ban hành:
15/01/2024
Ngày có hiệu lực:
15/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 08/01/2024 - 12/01/2024
Ngày ban hành:
08/01/2024
Ngày có hiệu lực:
08/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 01/01/2024 - 05/01/2024
Ngày ban hành:
02/01/2024
Ngày có hiệu lực:
02/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 25/12/2023 - 29/12/2023
Ngày ban hành:
25/12/2023
Ngày có hiệu lực:
25/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 18/12/2023 - 22/12/2023
Ngày ban hành:
18/12/2023
Ngày có hiệu lực:
18/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 11/12/2023 - 15/12/2023
Ngày ban hành:
11/12/2023
Ngày có hiệu lực:
11/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 04/12/2023 - 08/12/2023
Ngày ban hành:
04/12/2022
Ngày có hiệu lực:
04/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 27/11/2023 - 01/12/2023
Ngày ban hành:
27/11/2022
Ngày có hiệu lực:
27/11/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực