Số / Ký hiệu: Kế hoạch công tác từ ngày 17/06/2024 - 21/06/2024
Trích yếu: Kế hoạch công tác từ ngày 17/06/2024 - 21/06/2024
Loại văn bản:
Lịch công tác
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Lịch công tác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/06/2024
Ngày có hiệu lực:
17/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 17/06/2024
Nội dung văn bản
Kế hoạch công tác từ ngày 17/06/2024 - 21/06/2024: Kế hoạch công tác từ ngày 17/06/2024 - 21/06/2024
Nội dung trong tệp đính kèm