Số / Ký hiệu: 28/HDLN-SYT-BHXH
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/10/2023
Ngày có hiệu lực:
27/10/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 27/10/2023
Nội dung văn bản
28/HDLN-SYT-BHXH: Hướng dẫn liên ngành Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
Nội dung trong tệp đính kèm