Số / Ký hiệu: 1940/BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: Danh mục khám chữa bệnh ngoại tỉnh năm 2024
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/10/2023
Ngày có hiệu lực:
30/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1940/BHXH-GĐBHYT: Danh mục khám chữa bệnh ngoại tỉnh năm 2024
Nội dung trong tệp đính kèm