Đăk Hà - Đẩy mạnh các hoạt động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện năm 2024

17/05/2024 07:10 AM


Ngày 06/5/2024 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND tổ chức thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 725/KH-BHXH ngày 25/04/2024 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum về truyền thông nhân Tháng Vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân Tháng 5 năm 2024; Ngày 6/5/2024 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND tổ chức thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện năm 2024.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT trên địa bàn bằng việc tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố; lập các nhóm nhỏ tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình, khu dân cư; tuyên truyền bằng các ấn phẩm trực quan; xây dựng ấn phẩm tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn và cơ sở; xây dựng phóng sự tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội…

Tăng cường đa dạng các hình thức tuyên truyền tại địa phương

 

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024, phấn đấu trong tháng cao điểm vận động được từ 169 người trở lên tham gia BHXH tự nguyện tăng mới và từ 490 người trở lên tham gia BHYT tự đóng tăng mới (bằng 20% chỉ tiêu UBND huyện giao cho các xã, thị trấn năm 2024).

Với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024, UBND huyện đề ra thời gian thực hiện tháng cao điểm từ 06/5/2024 đến 31/5/2024 và các tháng trong năm, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thanh Nga Cầm

Album ảnh hoạt động