Thành phố Kon Tum tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

01/02/2024 04:24 PM


Sáng ngày 01/02/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Kon Tum tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Dương Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Văn Tất Thắng - Trưởng phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, các đại biểu là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo thành phố.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trong năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Kon Tum, công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn thành phố năm đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể:

Tính đến 31/12/2023, tổng số người tham gia BHXH là 23.635 người. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 26,4% đạt 100,11% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (26,37%). Số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.185 người, tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 4,51%, đạt 100,89% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (4,47%). Tổng số người tham gia BHYT là 150.127 người, tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số là 88,45%, đạt 100,12% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (88,34%). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 579,357 tỷ đồng, đạt 100,55% kế hoạch BHXH tỉnh giao, cao hơn 54,880 tỷ đồng (10,46%) so với thực hiện năm 2022. Tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 16,612 tỷ đồng, trong đó: Tổng số tiền chậm đóng phải tính lãi theo quy định 14,463 tỷ đồng, tỷ lệ nợ chiếm 2,09% so với số phải thu, thấp hơn 0,19% so với chỉ tiêu tỷ lệ nợ BHXH tỉnh giao.

Đồng chí Dương Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban BCĐ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người dân trên địa bàn tỉnh, gắn công tác truyền thông với phát triển người tham gia, triển khai thực hiện hiệu quả, chú trọng hoạt động cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

Năm 2023, đã thực hiện xét duyệt cho 5.205 người hưởng chế độ BHXH, BHTN với tổng số chi giải quyết các chế độ BHXH, BHTN là: 472 tỷ đồng, tăng 54 tỷ (13%) so với năm 2022. Công tác chi trả được triển khai đầy đủ các hình thức chi: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp, chi trả thông qua người sử dụng lao động, chi trả qua Bưu điện. Đặc biệt là chú trọng triển khai chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách.

Trong năm 2023, số lượt KCB BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố là 457.333 lượt, tăng 21,05%, so với cùng kỳ năm trước; Tổng chi KCB BHYT là 291,264 tỷ đồng; tăng 15,13%, so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH ngày càng được đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Thực hiện kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tính đến hết năm 2023 tổng kinh phí đã kêu gọi, vận động được hơn 836 triệu đồng, trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo đã vận động được hơn 446 triệu đồng hỗ trợ tặng hơn 1.430 thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngành BHXH tỉnh vận động được hơn 970 triệu đồng, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng thẻ BHYT cho hơn 4 ngàn thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án, triển khai nhiệm vụ năm 2024, khắc phục các hạn chế năm 2023 như cần đổi mới hình thức tuyên truyền; việc duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT đối với các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Công tác thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cần tập trung đẩy mạnh; Khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH xảy ra ở một số đơn vị, doanh nghiệp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo biểu dương sự nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cấp, các ngành trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu BHXH tỉnh (bộ phận phụ trách thành phố) cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại các kế hoạch, chương trình đề ra. Phát triển và mở rộng người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền. Giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ BHXH, BHYT; chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo quyền lợi cho người hưởng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024. Đồng chí cũng yêu cầu UBND các xã/phường: Trên cơ sở chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN được giao UBND thành phố giao năm 2024 khẩn trương báo cáo Đảng ủy xã quyết liệt hơn triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch UBND thành phố giao năm 2024. Giao chỉ tiêu cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo xã phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT gắn với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. 

Trao thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại cuộc họp đồng chí Dương Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đã trao thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 04 tháng cuối năm 2023.

                                                                  Lê Thọ

Album ảnh hoạt động