Huyện Đăk Tô tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024

22/01/2024 02:36 PM


Trong sáng ngày 19/1/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Sa Phương - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Đăk Tô chủ trì Hội nghị. Tham dư hội nghị có đồng chí Võ Công Đức đại diện cơ quan BHXH, thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện Đăk Tô.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể viên chức, người lao động, năm 2023 Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch cùng sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo thực hiện hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tính đến 31/12/2023, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 46.964 người, trong đó số người tham gia BHXH là 4.200 người. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 15,73 % (trong đó, tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện là 5,78%), đạt 100,2 % so với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (chỉ tiêu theo Quyết định 793/QĐ-UBND tỉnh là 15,7%). Cụ thể: Tham gia BHXH bắt buộc là 2.403 người, đạt 102,7% so với kế hoạch giao. Tham gia BHXH tự nguyện là 1.797, đạt 102,2% so với kế hoạch giao. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 1.962 người, đạt 96,93% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 8,45% (chỉ tiêu theo Quyết định 793/QĐ-UBND là 8,72%). Tham gia BHYT là 47.943 người, đạt 100,2% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,05% dân số, đạt 100,18% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (chỉ tiêu theo Quyết định 793/QĐ-UBND là 95,87%).

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH ngày càng được đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Đại biểu dự Hội nghị

Năm 2023, giải quyết 506 lượt người hưởng các chế độ BHXH. Công tác chi trả được BHXH huyện và Bưu điện huyện Đăk Tô phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM và hệ thống Bưu điện tại 09 xã, thị trấn với tổng số tiền là 63,531 tỷ đồng.

Tỷ lệ cập nhật số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT trên 46,273 người, đạt 93,94% số người tham gia. Cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho 2.128 người đạt 105,2% kế hoạch giao.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, đối thoại tại nhà văn hóa xã, thôn được 42 hội nghị với 1.745 người tham dự; truyền thông nhóm nhỏ 2-3 người/nhóm để đến từng nhà gặp trực tiếp: 131 cuộc số lượt người được truyền thông: 2.520 người. Trong năm 2023, BHXH huyện đã vận động viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị, cá nhân đóng góp mua thẻ BHYT cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 52 triệu đồng.

Đại biêu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án, triển khai nhiệm vụ năm 2024, khắc phục các hạn chế năm 2023 như hình thức tuyên truyền chưa phong phú, còn hạn chế so với nhu cầu của người lao động. Công tác thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cần tập trung đẩy mạnh. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH xảy ra ở một số đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Sa Phương - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT chỉ đạo trong năm 2024, BHXH huyện cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại các kế hoạch, chương trình hành động đề ra. Phát triển và mở rộng người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền. Giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ BHXH, BHYT; chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo quyền lợi cho người hưởng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

Nguyệt Hằng

Album ảnh hoạt động