Huyện Tu Mơ Rông - Tổ chức Họp tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

22/01/2024 01:43 PM


Chiều ngày 17/01/2024, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Tu Mơ Rông tổ chức Họp tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tấn Sang - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum; các đồng chí Thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí Phạm Xuân Quang - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Xuân Quang - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện khai mạc và chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện, Năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện luôn chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Từ đó triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Kết quả, số người tham gia BHXH là 2.802 người. Tỷ lệ bao phủ  BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 15,47 % (trong đó, tỷ lệ bao phủ  BHXH tự nguyện là 4,22%) đạt 100,13% so với chỉ tiêu Đề án thực hiện chính BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (chỉ tiêu Đề án là 15,45%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 1.517 người. Tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 8,37%, đạt  100,12% so với chỉ tiêu được giao. Số người tham gia BHYT là 29.322 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số 100%.

Tổng số đã thu là 60.170 triệu đồng. Số nợ tại 31/12/2023 là 123,7 triệu đồng, tỷ lệ nợ là 0,21%. BHXH huyện đã giải quyết 194 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT, giảm 10 lượt người so với năm 2022.

Công tác phối hợp với Công an huyện, chỉ đạo công an xã rà soát, bổ sung số ĐDCN/CCCD để cập nhật dữ liệu người dân tham gia BHXH, BHYT vào Hệ thống quản lý thu sổ thẻ, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, toàn huyện đã xác thực được khoảng 94% mã ĐDCN/CCCD.

Công tác giải quyết các chế độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định của Luật BHYT. Công tác giám định BHYT và quản lý khám, chữa bệnh BHYT được quan tâm thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi KCB. Năm 2023 đã thực hiện thanh toán cho 40.616 lượt. Tổng chi KCB BHYT là 7.233 triệu đồng tưởng đương với 86% so với dự toán được giao năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT ở một số đơn vị chưa thường xuyên; Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, lượng thông tin cung cấp còn hạn chế so với nhu cầu của người lao động. Công tác thu, phát triển người đã được tập trung đẩy mạnh, tuy nhiên, một số chỉ tiêu về BHXH, BHYT vẫn còn thấp so với tiềm năng. Phần lớn người dân thu nhập còn thấp, thiếu ổn định nên một số người tham gia BHXH tự nguyện đã dừng đóng do khó khăn về kinh tế hoặc muốn tham gia nhưng chưa có tiền đóng.

Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện phát triển người tham gia chưa tương xứng với tiềm năng.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT  làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT đăng ký và sử dụng VssID chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số người đang tham gia BHXH, BHYT....

 Đồng chí Nguyễn Tấn Sang - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tấn Sang - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2023. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, đồng chí đề nghị BCĐ, cơ quan thường trực BCĐ tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế để hoàn thành các chỉ tiêu được giao; Đồng chí nhấn mạnh vào 3 nội dung chủ yếu đối với huyện Tu Mơ Rông là: tập trung phát triển người tham gia BHXH nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHXH so lực lượng lao động; Khắc phục tình trang nợ đọng BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; phát triển tỉ lệ tham gia BHXH; Giái quyết và chi trả kịp thời chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia.

Đại biểu dự họp cũng thảo luận, lấy ý kiến về kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với các xã trên địa bàn huyện năm 2024; phân công nhiệm vụ đối với các thành viên BCĐ.

Tại cuộc họp, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 04 tháng cuối năm 2023 và trao thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Quang - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí đề nghị cơ quan BHXH huyện cần xây dựng các giải pháp thiết thực, cụ thể sát với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tự nguyện một cách đồng bộ, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò và vị trí của BHXH, BHYT trong an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã kiện toàn lại BCĐ, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên BCĐ. Các xã cần gắn nhiệm vụ tham gia BHXH tự nguyện là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm của đơn vị mình, đồng thời tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra những vi phạm pháp luật về nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện. Đảm bảo quyền lợi cho người dân trong khám chữa bệnh BHYT, tránh tình trạng trục lợi quỹ BHYT.

QuangPhan

Album ảnh hoạt động