Chi bộ 1 trực thuộc Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đại hội Lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công rực rỡ.

24/03/2020 04:59 PM


Được sự đồng ý của Đảng uỷ BHXH tỉnh, chiều ngày 24/03, Chi bộ 1 (gồm Văn phòng, phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, với tổng số 11 đảng viên) tổ chức Đại hội lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2022 với sự có mặt của toàn thể đảng viên chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị  Hồng Chính - Phó Bí thư Đảng uỷ , Phó giám đốc BHXH tỉnh, tham dự và chỉ đao Đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại biểu tham dự Đại hội đã nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ; Báo cáo kiểm điểm Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, tập thể Chi bộ cùng toàn thể đảng viên luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 02 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ 1 đã lãnh đạo đảng viên, các phòng nghiệp vụ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên theo dõi, định hướng tư tưởng của Đảng viên, nhất là trong tình hình mới, giữ vững đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị  Hồng Chính - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc BHXH tỉnh, phát biểu chỉ đao Đại hội.

Với sự tập trung, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Chi uỷ chi bộ gồm 03 đồng chí, trực tiếp bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, kết quả: đ/c Đỗ Xuân Sơn - Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh - Bí thư Chi bộ; đ/c Phạm Lê Thọ - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng - Phó Bí thư chi bộ; đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Văn phòng BHXH tỉnh - Chi uỷ viên.

Đại hội thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra:

1. Mục tiêu tổng quát

Nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ xác định mục tiêu là: Hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu hàng năm phân loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phân loại đảng viên hàng năm đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bồi dưỡng và đề nghị Đảng uỷ xem xét kết nạp từ 02 đảng viên trở lên.

Tham mưu với Đảng uỷ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện.

Phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên;

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn ở các lĩnh vực trọng tâm: công tác tổng hợp, pháp chế, văn thư lưu trữ, công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, công tác tư vấn chế độ chính sách BHXH, BHYT, công tác truyền thông và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Hoàng Thủy

Album ảnh hoạt động