Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

12/03/2020 04:32 PM


Chiều ngày 02/3/2020 Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí là Lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các cơ quan, Ban ngành  đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 21 xã phường trên địa bàn thành phố Kon Tum và cơ quan truyền thông Thành phố đến dự và đưa tin.

Một năm qua trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh , UBND thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 26/6/2019, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04/07/2019 của UBND thành phố về thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm qua Thành ủy, UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan BHXH triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW.

Kết quả tỷ lệ bao phủ so với lực lượng lao động tính đến nay: BHXH đạt 22,01% ( trong đó BHXH tự nguyện đạt 0,61%); Bảo hiểm thất nghiệp 18,58%; số người được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH ngày càng tăng; Mức độ hài lòng của người dân và Doanh nghiệp đối với dịch vụ của Ngành BHXH được nâng cao; mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH (tỷ lệ so với số dịch vụ công đang cung cấp) đạt cấp độ 3, 4.

Qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng trong năm qua đơn vị cơ sở chưa thực sự vào cuộc cùng BHXH, chưa gắn việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH. Các xã, phường không đủ chế tài để các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thực hiện đóng nộp BHXH cho người lao động vì thực tế các doanh nghiệp này đều hoạt động cầm chừng, nhỏ, hạn chế năng lực và kinh doanh theo mô hình gia đình. Đa số người dân chưa hiểu hết tầm quan trọng về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH đối với đời sống của người dân trước mắt cũng như lâu dài.

Trả lời ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị. Đại diện BHXH tỉnh tham gia, đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đó là: các cấp, các ngành, chính quyền đoàn thể tiếp tục vào cuộc và phối hợp với ngành BHXH tỉnh trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chính sách  BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, sớm đạt tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn Thành phố Kon Tum.

Đ/c Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết 28 là nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và phải thực hiện một cách quyết liệt, sâu sát nhằm tiến tới BHXH toàn dân để ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Cơ quan chuyên môn cần phối hợp với chính quyền địa phương một cách chặt chẽ. Đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Đặc biệt nhấn mạnh những lợi ích người tham gia được hưởng trong đó có sự hỗ trợ của nhà nước từ 10% đến 30%. Đồng chí chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy đảng tại 21 xã, phường phải đưa ngay các chỉ tiêu cụ thể về phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện vào Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố, có báo cáo theo dõi và đưa vào tiêu chí phân loại thi đua hàng năm. Kiện toàn Ban chỉ đạo tại các xã, phường trong đó lãnh đạo xã, phường làm trưởng ban, các đồng chí thôn trưởng, tổ trưởng, hội đoàn thể làm thành viên. Ban Quản lý chợ cần có giải pháp kêu gọi các tiểu thương tham gia. Trong năm 2020 toàn thành phố quyết tâm phát triển từ 3.000 đến 5.000 người tham gia BHXH. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo khi BHXH thành phố sát nhập về tỉnh để tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết 28 đề ra./.

Nguyễn Thị Hằng

Album ảnh hoạt động