26/06/2020 08:47 AM

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định “quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã ...

30/06/2020 04:17 PM

Luật BHYT ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực ...

07/06/2020 03:55 PM

Sau hơn một năm tổ chức thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các ...

05/06/2020 01:17 PM

Ngày 03/4/2020, Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 263/KH-BTV về việc giám sát việc thực hiện chính sách thai sản đối với lao ...

09/06/2020 01:12 PM

Chiều ngày 08/6/2020, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Khối thi đua) đã ...

22/05/2020 03:18 PM

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 21/5/2020, tại Hội trường trụ sở BHXH huyện Đăk Tô diễn ra Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện ...

29/05/2020 04:10 PM

Ngày 28/5/2020, tại hội trường Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đăk Hà. Chi bộ BHXH huyện đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá tình ...

20/05/2020 02:58 PM

Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chế độ, chính ...

29/05/2020 03:08 PM

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2020.

23/05/2020 03:02 PM

Sáng ngày 23/5/2020, BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện Đăk Hà tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động ...

Công đoàn BHXH huyện Kon Plông tham gia Hội thi nấu ăn nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn phản ánh về Công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT trong thời gian qua nhân Ngày BHYT Việt Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xét duyệt hồ sơ, chi trả các chế độ BHXH và công tác quản lý người hưởng.

Giám sát việc thực hiện chính sách thai sản nhằm đảm bảo quyền lợi đối với lao động nữ

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Lễ ký kết thực hiện BHXH, BHYT giữa Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện Đăk Tô

Chi bộ BHXH huyện Đăk Hà tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đổi mới công tác tuyên truyền đưa chính sách Bảo hiểm xã hội đến với người dân

Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô: Làm việc với Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn về công tác phát triển BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Đăk Hà: Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Album ảnh hoạt động